Novinky

15.12.2015 15:26

Aktualizace po třech letech...

Muzeum Stará čistírna, o.p.s. bylo přejmenováno na Továrna, o.p.s.

Druh obecně prospěšných prací se změnil z "vytváření a expozice vlastních sbírek technických movitých památek" na "vytváření vlastních sbírek technických movitých památek", tedy muzeum už nemusí nic vystavovat, má tudíž nakročeno i oficiálně přestat být - muzeem.

Ředitelem společnosti se stal přímo Ing. Zdeněk Bruna, ano, ten, který stál celou dobu v pozadí.

Jaký bude další krok? Hodlají Brunovi odkoupit objekt Staré čistírny od Magistrátu za symbolickou cenu? Získat tak lukrativní pozemky a generátor peněz, v rámci tzv. "správy idustriálních nemovitostí, podpory jejich obnovy a dalšího využití"?

Celou dobu jde přeci o Továrnu. Na prachy.

 

Celý článek

—————


UPOZORNĚNÍ:

Díváte se na původní obsah stránek zachranmecistirnu.cz. V současnosti již v mnohém není aktuální. Kdo se však zajímá o novodobou historii Staré čistírny (a postupného rušení Ekotechnického muzea ve prospěch komerčního využití objektu, ba přímo jeho odkupu od Magistrátu za symbolickou cenu Ing. Zdeňkem Brunou), text mu může napomoci v orientaci...

 

Co je účelem webu Zachraňme starou čistírnu?

Účelem tohoto webu je upozornit širokou veřejnost na postupnou likvidaci musea ve staré čistírně odpadních vod a jeho přeměnu na komerční atrakci a exkluzivní prostor pro konání firemních rautů, diskoték, ohňostrojů a jiné pokleslé zábavy na úkor kvalitní odborné musejní činnosti (definice muzea dle ICOM). Tím je naprosto bezprecedentním způsobem porušována statutární listina Ekotechnickém musea (status ET musea) a místo musejní činnosti se zde konají komerční akce, jejichž výtěžek není investován zpět do musea, ale kamsi „mizí“.

 
Jak se to mohlo stát, že skončila kvalitní činnost renomované oragnizace?

Stalo se tak kvůli naivitě správní rady musea, kterou obelhal současný management musea, ředitel Tomáš Věžník (vpravo) a ekonom Zdeňek Bruna (vlevo).

zdroj: www.ekotechnickemuseum.cz: Stará čistírna se na 48 hodin ponořila do světa filmařů s Tomem Cruisem

Sliby o rozvoji musea a investicím do musejní odborné a sbírkové činnosti zůstaly jen sliby. Ve skutečnosti těmto pánům šlo jen o zařazení se mezi pochybné celebrity a vlastní obohacení se na úkor musea, takže záhy tito pánové rozehráli velkou hru intrik, kterými si jmenovali novou správní radu, jenž se podílí na jejich nezákonné činosti a likvidaci Ekotechnického musea.Správní rada Ekotechnické museum, o.p.s.:

Zuzana Slancová (kulturní poradkyně),
Akad. mal. Petr Kubín (kulturní poradce),
Ing. Jiří Müller (znalec historie staré čistírny)

zdroj: www.ekotechnickemuseum.cz: Kontakty a listiny

 

Hospodaření

Musíme upozornit na tristní stav hospodaření v Ekotechnickém museu, které je způsobeno buď nezákonným vyváděním peněz mimo museum nebo diletantským a neekonomickým řízení Ekotechnického musea panem Tomášem Věžníkem, panem Zdeňkem Brunou a jejich kumpány.

Od doby změny managementu Ekotechnického musea, se zde dějí různé nezákonné činnosti proti statutární listině Ekotechnického musea hraničící již s trestnou činnosti. Jedním z nejhorších počinů pánu Věžníka a Bruny je postupný rozprodej musejních sbírek a musejních předmětů, včetně nenahraditelných náhradních dílů pro parní stroje a kotle staré čistírny. Dalším podobným činem je prodej a rozchvácení musejní knihovny a archiv, kde zbyla již jen bezcenná literatura a dokumenty  a sbírku knih označuje za vcelku bezcennou a marginální.

Za současného managementu návštěvnost musea výrazně klesá, hospodaření promrhává prostředky na zbytečné práce. Srovnáním hospodaření Ekotechnického museu za předchozího managementu v roce 2008, a za rok vlády nového managementu dostáváme naprosto alarmující čísla. Ačkoliv příjmy musea za rauty, diskotéky, pronájem budovy za soutěž SuperStar se rekordně zvýšily, do údržby budovy a strojů se investovalo méně něž v roce 2008. Začátkem roku 2011 bylo museum dokonce v insolvenci a muselo požádat firmu Veolia a.s. o uspíšení dotace. K čemu je více než dvojnásobně vyšší vstupné, než jaké bylo za předešlého vedení? Kam zmizely miliony z příjmů z rautů? Kam zmizely dotace? Za „úklidové práce“? Za „zahradnické práce“? „Za audiovizuální služby?“ To už známe z vysoké politiky! Je šokující, že této krádeži za bílého dne přihlíží (či přehlíží?) hlavní sponzor Ekotechnické musea – firma Veolia a nájemce budovy pražský magistrát.


Muzejní akce

Návštěvnost naopak výrazně roste na tradičních akcích (které mají více než desetiletou tradicí), jakými jsou „Odemykání kanálů" a „Zamykání kanálů". Tyto akce byly v minulosti natolik populární, že jsou i pro současné vedení ekonomicky zajímavé. Proto současné vedení akce podporuje, avšak především propagací, nikoli lepším obsahem. Návštěvnost roste na úkor kvality. Například při „Zamykání kanálů" na podzim roku 2010, lidé muzeem chodili zcela bez průvodců. Jednak nebylo možno zvládnout nápor návštěvníků a jednak outsourcovaní průvodci nebyli schopni podat výklad takovým způsobem, jako v dřívějších dobách dobrovolníci z řad Klubu přátel staré čistírny. Navíc se při akci vedení dopustilo fatálních bezpečnostních chyb, když nechalo návštěvníky procházet 100 let starým výtahem, jenž drží na místě spíše „silou vůle"!

 

V nedávné minulosti zde bylo kvalitní museum, které nejen sbíralo exponáty, ale dokázalo je i rekonstruovat. Hospodaření bylo soběstačné, tematické musejní akce jako třeba Weekend pod parou, Bienále Industriální stopy, Musejní noc, Odemykání kanálů, Zamykání kanálů měly obrovskou návštěvnost (o kvalitní náplni těchto akcí se můžete přesvědčit v sekci Reference či se podívat do Fotogalerie). Na tyto akce se tehdy sehnali jak partneři, tak i sponzoři, kteří jsou dnes obelháváni slovy o obecně-prospěšné činnosti. Je snad pořádání diskoték a ohňostrojů náplní společnosti, která má budovat museum o historii pražské kanalizace a vývoji parních strojů?

 

Dlouholetí partneři Ekotechnického musea (Veolia a.s., Magistrát Hl. m. Prahy) jsou obelhávání slovy pana Věžníka a pana Bruny o obecně-prospěšné činnosti Ekotechnické musea, která však je obecně zcela NEprospěšná ba dokonce škodící. Obelhávány jsou i firmy, které zde pořádají své rauty a snad se domnívají, že jejich peníze slouží dobré věci... Opak je ale pravdou, museum zde přestává existovat, neboť sbírky musea jsou rozprodány a zdecimovány (Profesní etický kodex muzeí ICOM), budují se nové zcela nesmyslné expozice (Samá voda kohoutková), které souvisejí spíše s vodárenstvím než s činností a statusem Ekotechnického musea. Na místě by naopak byla expozice stokování či expozice modelů parních strojů - není.

 

 

Projekt podivné fúze s nově založenou neziskovkou

Starou čistírnu má v pronájmu od Magistrátu Ekotechnické museum, o.p.s. 
V tichosti byla současným vedením založena nová neziskovka: Muzeum Stará čistírna, o.p.s. (viz obchodní rejstřík)
Chystá se fúze obou společností. Více než podezřelá je sestava správní a dozorčí rady nového subjektu, kdy předsedou správní rady je Ing. Zdeněk Bruna,  předsedkyní dozorčí rady: Ing. Daniela Brunová a dále člověk, který bydlí ve stejné ulici. Více informací naleznete v článku Co se vlastně děje ve Staré čistírně.

Snaha o ovládnutí staré čistírny je evidentní. Jedná se o obejití veškerých kontrolních mechanismů dosazením vlastních lidí. Jde zřejmě také o tunelování čistírny, protože veškerý majetek současné neziskovky má přejít na novou.

 

Zachraňme Starou čistírnu

Zachraňme Starou čistírnu. Zachraňme co se dá. Ukončeme vládu diletantů a podvodníků Věžníka a Bruny nad museem, kterého se zmocnili s nekalými úmysly, zrušili zde opravdovou musejní činnost, protizákonně rozprodali sbírky musea a přebudovali muzeum na atrakci typu Matějská pouť. Vraťme Věžníka a Brunu tam, kam patří - na ulici mezi galerku. Oživme opět ve Staré čistírně museum!

 

Čistírna má na víc než být pouhou kulisou. Díky její unikátní autenticitě se v ní můžete cítit jako před 100 lety. Je proto potřeba právě na tom stavět, nikoli z ní dělat prostor pro laserové show. Čistírna stačí taková jaká je. V tom je bezkonkurenční.

 

 

Podívejte se na tradiční akci Zamykání kanálů v novém "disco" provedení.

 

Firma QUIX až podivně často spolupracuje na muzejních akcích.

 

 

 

Z natáčení filmu s Tomem Cruisem 

 

 

Česko-Slovenská superstar v čistírně 

 


[CNW:Counter]


Kontakt+420 777 897 567


Novinky

25.05.2011 13:34

Kritiky už bylo dost. Je čas na nápady a možná řešení.

Vážení přátelé! Děkujeme všem za podporu. Myslíme si, že kritiky už bylo dost a je potřeba také nabídnout nápady a možnosti řešení situace. Nechceme být v roli těch, kteří pouze něco rozpoutají a pak od toho utečou. Zatím se nám podařilo dosáhnout dílčích úspěchů: Vedení muzea pod tlakem vydalo...

Celý článek

—————

23.05.2011 19:12

Vydírání veřejnosti v článku v MF Dnes

Svazáci z Mladé fronty opět ukázali jak se dělá nezaujatá s seriozní žurnalistika. Místo aby si novinář Ondřej Kinkor z MF Dnes prostudoval základní fakta jako je status o.p.s. Ekotechnické museum nebo smlouvu s Magistrátem hl. města Prahy či doklady na rejstříkovém soudu, vyplodil zcela...

Celý článek

—————

17.05.2011 13:36

Reportáž České televize! Opravdu je prostituce nezbytná?

Podívejte se na reportáž o jednom "povedeném" večírku ve Staré čistírně, Národní kulturní památce. https://www.ct24.cz/kultura/124222-kam-az-muze-ucel-svetit-prostredky    Ptáme se: Jsou dekadentní večírky opravdu nezbytné pro provoz muzea? Datum:     26. 5. 2010 Adresáti:...

Celý článek

—————

13.05.2011 16:07

Šokující video z rautu ("the deepest party of the entire year")

Je pátek, párty čas... A tak se podívejte, jaké kalby lze zažít v Národní kulturní památce - Staré čistírně. (Je nám upřímě líto prasat před vchodem do kotelny, na něž celý den pálilo sluníčko; na videu již jen polehávají a kdoví, zda dostaly za celý den napít. Inu, jaké vedení, takoví klienti...) ...

Celý článek

—————

10.05.2011 11:24

Zrušení anket

Omlouváme se návštěvníkům a sympatizantům, ale ankety musely být zrušeny, protože docházelo k útokům - manipulaci z jedné IP.

Celý článek

—————

06.05.2011 16:12

Více informací o podivné fúzi Ekotechnického musea

Předně děkujeme všem za podporu, kterou vyjadřujete! Je skvělé vědět, že vám není lhostejné dění ve Staré čistírně. Je skvělé vědět, že se stále najdou tací, kteří se nestydí za svůj názor a kteří se pod něj i podepíší! Naše obava z české "národní povahy" (mlčeti zlato), se ukázala jako lichá a...

Celý článek

—————

30.04.2011 22:28

Odemykání kanálů 2011 aneb Samá voda kohoutková

Na letošní tradiční akci Odemykání kanálů nás překvapila malá návštěvnost. Také nás překvapilo, že se k nám vedení muzea nechovalo špatně, ba chovalo se přímo hyperkorektně. Dokonce nás i pustilo dovnitř. Musí přeci ukázat, jak jsou naše argumenty liché... Také proto nás zajímalo, co je v muzeu...

Celý článek

—————

30.04.2011 00:05

Petice

Nově můžete na našem webu podepsat elektronickou petici. Budeme rádi za každý hlas! Papírová forma je rovněž dostupná, kontaktujte nás na info@zachranmecistirnu.cz.

Celý článek

—————

26.04.2011 16:47

Z webu staré čistírny zmizely fotografie z rautů

Vedení čistírny zřejmě pochopilo, že není vhodné čistírnu nadále prezentovat jako rautovnu či diskotéku. Zde můžete porovnat fotografie na webu čistírny v sekci Pronájmy. Aktualizace: Sekce pronájmy 26.4.2011 Fotografie z kultivovaných rautů byly navráceny, ale stále chybějí obrázky z těch...

Celý článek

—————

21.04.2011 23:44

První malá výhra!

Na webu staré čistírny se včera konečně objevil plán akcí pro veřejnost pro rok 2011. Tento dokument jsme se snažili od vedení muzea získat již několik měsíců, ale marně. Je vidět, že stačil týden kritiky a najednou je na světě. A nejen to. Také nás těší, že letos se má konat tradiční akce Parou...

Celý článek

—————


Články

23.05.2011 19:59

Jak to dělají jinde: Kraftwerke Hirschfelde

Německou elektrárnu Hirschfelde, nacházející se nedaleko Žitavy (+50° 56' 14.90", +14° 53' 28.55"), jistě pamatují mnozí návštěvníci Jizerských hor jako jeden z největších zdrojů emisí (vedle polské elektrárny Turów), vedoucí k devastaci smrčin na severních a sevrozápadních svazích Jizerských hor....

Celý článek

—————

02.05.2011 14:59

Tennis Arena Fashion

Děkujeme za podporu naší iniciativy, to za prvé. I když máme vaši značnou podporu, přece jen se najdou "nevěřící", co mají aktivity ve Staré čistírně za zcela legální a v pořádku. Asi nechápou, že časy divoké privatizací stále ještě neskončily. Ačkoliv podle statutu "musea" ve Staré čistírně se...

Celý článek

—————

22.04.2011 01:00

leak: Co jsme udělali nového aneb Udělali jsme PíÁr

aktualizace: 15. 8. 2011 zmizela z webu Ekotechnického musea sekce "Co jsme udělali nového", o níž píše ředitel Věžník v emailech. Podívejte se do archivu webu ze 14. 8. 2011. Myslíte, že bude realizováno lektorské oddělení, o kterém se tam píše, a nebo to byl taky jen PR slib a teď když to celé...

Celý článek

—————

15.04.2011 17:50

Konkrétní návrhy na zlepšení

Jeden z našich konstruktivních návrhů na zlepšení stavu jsme podali již před necelým rokem. Následující dokument dostala správní rada 17. 5. 2010. V dokumentu bylo shrnuto, co je v řízení čistírny špatně a jak by se to dalo zlepšit (bohužel tato SR vzápětí přestala fungovat a už se nic nedořešilo)....

Celý článek

—————

14.04.2011 18:10

leak: "Prostě kalby na dně bazénu prostě k čističce odpadních vod tak nějak patří..."

Ptáte se, kdo za to může, že se z čistírny (tedy Ekotechnického musea) stala Matějská pouť? Plná laserů a 3D projekcí? Následující dva dokumenty mnohé objasňují. Tedy kromě toho, jaké výhody plynou řediteli Věžníkovi ze spolupráce s firmou QUIX. Co díky spolupráci "získala" čistírna, je naopak...

Celý článek

—————

14.04.2011 11:00

Má běžný občan šanci v dnešní době uspět?

Jsme přesvědčeni, že ano - jinak bychom se do toho nepouštěli. Určitým vzorem jsou pro nás iniciativy Martina Kadrmana a jeho snahy o záchranu Ústeckoorlického nádraží, Karlova mostu a nyní lázní Kyselka. Kadrman dokázal, že není pozdě, ačkoli dokonce i ministerští úředníci tvrdili, že se ve věci...

Celý článek

—————

13.04.2011 15:19

Propagace nesmyslů a certifikace průvodců

V muzeu se za nového vedení objevila novinka: Certifikace průvodců. Certifikát "Průvodce starou čistírnou" musejí získat dokonce i členové Klubu přátel staré čistírny, kteří čistírnu znají víc než kdokoli jiný, aby v ní vůbec mohli nadále provádět. Ale budiž. To by ani tak nevadilo, kdyby však...

Celý článek

—————

11.04.2011 17:49

Otevřený dopis správní radě Ekotechnického musea 11. 04. 2011

Komu: Správní rada Ekotechnického musea Petr Kubín Zuzana Slancová Jiří Müller Vážená správní rado! Jsem SILNĚ znepokojený setrvale negativním vývojem Ekotechnickeho musea o.p.s. působícího na Staré čistírně v Bubenči. V příloze Vám zasílám status Ekotechnickeho musea o.p.s. Tento status je...

Celý článek

—————

05.02.2011 22:30

Prodej a sešrotování sbírek Ekotechnického musea

Aktualizace: sekce "Dílna" 15. 8. 2011 úplně zmizela z webu Ekotechnického muzea, takže nyní to vypadá, jako by nikdy žádná dílna neexistovala. Podívejte se do archivu webu ze 14. 8. 2011 --- Nejhorší, co může muzeum potkat, je když přijde o své sbírky. A to se stalo ve Staré čistírně. Dříve...

Celý článek

—————

03.01.2011 17:48

Kdy si firma Veolia všimne, že je soustavně obelhávána?

Podobně jako pražskému magistrátu, také firmě Veolia, největšímu ze sponzorů Ekotechnického musea, „uniklo“, že museum bylo přímo před očima Veolie (která má pobočku hned vedle čistírny) rozkradeno a prodáno do šrotu! Není firmě Veolia podezřelé, že se sponzorsky podílí na aktivitách ve Staré...

Celý článek

—————