23.05.2011 19:12

Vydírání veřejnosti v článku v MF Dnes

Svazáci z Mladé fronty opět ukázali jak se dělá nezaujatá s seriozní žurnalistika. Místo aby si novinář Ondřej Kinkor z MF Dnes prostudoval základní fakta jako je status o.p.s. Ekotechnické museum nebo smlouvu s Magistrátem hl. města Prahy či doklady na rejstříkovém soudu, vyplodil zcela nesmyslný článek, podle kterého se zdá, že tento novinář neviděl předmětné video. Dokdy budou do médií psát podobní amatéři, co nemají absolutně žádné základy novinářského řemesla?

Je obrovskou záhadou, kde se berou podobní pisálci, u jejichž článků není jasné, zda se jedná o článek nebo o placené PR. Jedním ze základních pravidel žurnalistiky je, ověřovat si informace z více zdrojů - a to se prostě v tomo případě nestalo. Ondřej Kinkor tlumočí slova Tomáše Věžníka, "ředitele muzea", aniž by se zajímal, co vůbec museum je a co není, aniž by přemýšlel o tom, zda pasáček vepřů či reklamní agent s teplou vodou někde ze vsi je vůbec kompetentní vést nějaké museum.

Nejde ani tak o to, že Kinkor nekontaktoval nikoho z iniciativy zachranmecistirnu.cz, ale o to, že vůbec nečetl zásadní statutární dokumenty, které definují činnost o.p.s. Ekotechnické museum, Jak se má hospodařit s výdělky z komerčních akcí. Nedá se ani předpokládat, že by Kinkor dokázal rozlišit museum, které si na svoji činnost přivydělává komerční činností od skupiny kolem Věžníka která buduje museum pouze jako dekorace a kulisu pro výdělečnou komerční činnost. Tento rozdíl je dostatečně patrný z veřejně dostupných účetních uzávěrek a výročních zpráv. Ale co chtít od novinářské šmíry, co píše zjevně na objednávku.

O co v článku jde? Muzeum prý kvůli naší iniciativě skončí do dvou týdnů. Magistrát hl. m. Prahy totiž pozastavil konání komerčních akcí v čistírně do té doby, dokud se nevyřeší, zda vedení muzea neporušuje nájemní smlouvu s městem. Stop stav je vůlí Magistrátu, který naší iniciativě vyšel vstříc, nežádali jsme o něj.

 

Vyvstávají otázky:

  1. Jak to, že začátkem roku 2011 bylo muzeum v platební neschopnosti, a to ještě před působením naší iniciativy?
  2. Jak to, že hospodaření muzea skončilo v roce 2010 rekordní ztrátou, ačkoli jeho zisky mnohonásobně vzrostly?
  3. Jak to, že muzeum nemá rezervní fond ani na pokrytí jediného měsíce provozu bez příjmů?

 

Rezervní fond

Podle slov ředitele Věžníka, muzeum už má prostředky na pouhé dva týdny provozu. Nedávno přitom celý svět prošel ekonomickou krizí, takže dobrý manažer by měl počítat s horšími obdobími už jen kvůli tomu - a přesto nejsou peníze ani na měsíc.

Platební neschopnost

Koncem minulého roku se muzeum dostalo do platební neschopnosti, o čemž máme spoustu důkazů. Jeden by předpokládal, že po konci rautové sezony bude dostatek financí k pokrytí nákladů po zbytek roku, ale bylo tomu přesně naopak. Stalo se tak dlouho předtím, než začala působit naše iniciativa. Muzeu pomohla až letošní (a každoroční) dotace od firmy Veolia, a.s., o níž vedení požádalo s předstihem. Zdá se, že ani zkušenost s insolvencí nepřiměla vedení vytvořit patřičnou finanční rezervu. 

Rekordní ztráta

Podle výroční zprávy 2010 skončilo muzeum ve ztrátě 700 tisíc korun. Ztráta souvisí s platební neschopností. Došlo k ní i přes nebývalý nárůst komerčních pronájmů a zisku z něj. Proč?

Nehospodařili byste lépe?

Představte si, že máte nájem 20.000 Kč měsíčně (tolik stojí pronájem bytu na pražských Vinohradech). Pak dostáváte každoročně dotaci minimálně 400.000 Kč. K tomu podnikáte v lukrativních prostorách čistírny, kam se firmy samy hrnou. A přesto končíte ve ztrátě. Bez jistícího fondu a bez kvalitní muzejní expozice.

Realizované projekty

Ředitel Věžník rád argumentuje, že muzeum použilo peníze z večírků na opravu parního válce Škoda (započalo prý s jeho opravou). Jenže válec byl opravován dávno před příchodem současného vedení. Z fotografií se můžete sami přesvědčit, v jakém stavu byla tehdy oprava. (samozřejmě dokončení opravy nevytýkáme, naopak je chvályhodné, jen bychom chtěli poukázat na nejednoznačnost vlastních zásluh, kterými se ředitel prsí) 

Kvůli stop stavu komerčních akcí nebudou prý také prostředky k vytvoření "kavárny, galerie a kinosálu pro podporu nezávislého filmu". Ohlédneme-li od otázky, proč by mělo zrovna muzeum kanalizace podporovat nezávislý film, byla realizace těchto projektů slibována už dávno. Od těch dob jsou takzvaně "v realizaci", což znamená, že se o nich hovoří. Jak říká Jan Vodňanský - skutek utek, skutci utci.

Proto bychom ve vedení muzea rádi viděli někoho, kdo dovede muzeum efektivně a transparentně řídit.


foto: stav oprav parního válce 25. října 2009


foto: stav oprav parního válce 25. října 2009


foto: stav oprav parního válce 25. října 2009


foto: stav oprav parního válce 25. října 2009

—————

Zpět


Kontakt+420 777 897 567