Články

23.05.2011 19:59

Jak to dělají jinde: Kraftwerke Hirschfelde

Německou elektrárnu Hirschfelde, nacházející se nedaleko Žitavy (+50° 56' 14.90", +14° 53' 28.55"), jistě pamatují mnozí návštěvníci Jizerských hor jako jeden z největších zdrojů emisí (vedle polské elektrárny Turów), vedoucí k devastaci smrčin na severních a sevrozápadních svazích Jizerských hor. Silueta řady komínů a sirného dýmu nad nimi se stala jedním ze symbolů znečištění na Frýdlantsku. V roce 1992 byla elektrárna Hirschfelde odstavena a copak se zde děje dnes? Větší část elektrárny a celého brownfield byla srovnána se zemí, z obrovského komplexu zůstalo pár budov, mezi nimi hala turbogenerátorů včetně původních agregátů. Díky snaze nadšenců a dobrovolníků z řad převážně bývalých zaměstnanců elektrárny zde vzniká velice zajímavé technické museum. Všeobecná elektrifiakce v oblasti Hirschfelde byla zahájena roku 1887, postavením vedení ze závodní elektrárny tkalcovny Theodora Herrmana. Vlastní elektrárna Hirschfelde byla založena na levém břehu Nisy v roce 1909 vedle...

Celý článek

—————

02.05.2011 14:59

Tennis Arena Fashion

Děkujeme za podporu naší iniciativy, to za prvé. I když máme vaši značnou podporu, přece jen se najdou "nevěřící", co mají aktivity ve Staré čistírně za zcela legální a v pořádku. Asi nechápou, že časy divoké privatizací stále ještě neskončily. Ačkoliv podle statutu "musea" ve Staré čistírně se mají provádět "obecně-prospěšné" činnosti, díky kterým (dokud se zde prováděly) naše hlavní město pronajalo budovu, podzemní stavby a obrovský pozemek (více jak jeden hektar) za 20.000,- Kč měsíčně. To bylo zcela v pořádku, dokud se zde dělalo opravdové museum, sbíraly se exponáty a prováděla se musejní "obecně-prospěšná" činnost, která má, pochopitelně, legitimní právo na nějaké dotace či úlevu na nájemném. Od doby co nové vedení prodává exponáty do šrotu či jiným subjektům (asi i to se dnes vejde pod pojem "outsourcing" :-) zde také nové vedení čistírny pronajímá plochy komerčním firmám za desítky tisíc DENNĚ. Napočítali jsme, že za čtvrt roku se na nájemném na čistírně zaplatí 60.000,- Kč...

Celý článek

—————

22.04.2011 01:00

leak: Co jsme udělali nového aneb Udělali jsme PíÁr

aktualizace: 15. 8. 2011 zmizela z webu Ekotechnického musea sekce "Co jsme udělali nového", o níž píše ředitel Věžník v emailech. Podívejte se do archivu webu ze 14. 8. 2011. Myslíte, že bude realizováno lektorské oddělení, o kterém se tam píše, a nebo to byl taky jen PR slib a teď když to celé stáhli, bude jen ticho po pěšině? aktualizace 12.9.2011: na žádost Policie ČR jsme stáhli publikovaný e-mail, který prosákl na veřejnost. Stálo v něm asi to, že pravý důvod existence sekce "Co jsme udělali nového" je čistě za účelem vystavování se v lepším světle. Je vidět,  že tomu tak opravdu bylo, protože nic ze slibů tam uvedených dosud nebylo realizováno, natož lektorské oddělení... Zbylo už jen ticho po pěšině.

Celý článek

—————

15.04.2011 17:50

Konkrétní návrhy na zlepšení

Jeden z našich konstruktivních návrhů na zlepšení stavu jsme podali již před necelým rokem. Následující dokument dostala správní rada 17. 5. 2010. V dokumentu bylo shrnuto, co je v řízení čistírny špatně a jak by se to dalo zlepšit (bohužel tato SR vzápětí přestala fungovat a už se nic nedořešilo). Většina těch připomínek je ale stále aktuální. Dobrý den, dal jsem dohromady stěžejní problémy muzea, kvůli nimž se domnívám, že nefunguje tak, jak by mohlo: 1. neschopnost / neochota předat úkoly jiným lidem 2. záměrné nevyužívání potenciálu dobrovolníků 3. netransparentnost 4. muzeum stále není muzeem Nyní body rozepíšu: Delegace úkolů Uvedu příklad s cedulemi a šipkami. Už rok se řeší, že by měla být nad hlavním vchodem cedule a po cestě od autobusu zřetelné šipky. Podle mne by to mělo fungovat tak, že by vedení delegovalo úkol na někoho jiného a nedělalo všechno samo. Například by obeslalo Klub přátel staré čistírny a dotázalo se, zda by někdo uměl cedule zhotovit, a že za to...

Celý článek

—————

14.04.2011 18:10

leak: "Prostě kalby na dně bazénu prostě k čističce odpadních vod tak nějak patří..."

Ptáte se, kdo za to může, že se z čistírny (tedy Ekotechnického musea) stala Matějská pouť? Plná laserů a 3D projekcí? Následující dva dokumenty mnohé objasňují. Tedy kromě toho, jaké výhody plynou řediteli Věžníkovi ze spolupráce s firmou QUIX. Co díky spolupráci "získala" čistírna, je naopak zřejmé při každé akci (viz video z posledního Zamykání kanálů). A co na to QUIX? A Jan Tleskač? aktualizace: 12.9.2011 jsme na žádost Policie ČR stáhli publikovaný e-mail, v němž se ředitel Věžník vyjádřil ohledně Národní kulturní památky Staré čistírny, že "Prostě kalby na dně bazénu prostě k čističce odpadních vod tak nějak patří" Prostě kalby na dně bazénu prostě k čističce odpadních vod tak nějak patří...leak: "Prostě kalby na dně bazénu prostě k čističce odpadních vod tak nějak patří..."  

Celý článek

—————

14.04.2011 11:00

Má běžný občan šanci v dnešní době uspět?

Jsme přesvědčeni, že ano - jinak bychom se do toho nepouštěli. Určitým vzorem jsou pro nás iniciativy Martina Kadrmana a jeho snahy o záchranu Ústeckoorlického nádraží, Karlova mostu a nyní lázní Kyselka. Kadrman dokázal, že není pozdě, ačkoli dokonce i ministerští úředníci tvrdili, že se ve věci už nedá nic dělat.   Situace ve Staré čistírně je v lecčems podobná. Ačkoli čistírnu nikdo bourat nechce, tak je evidentní, že by mohla být spravována lépe (nemá smysl zde opakovat nešvary současného vedení, o nichž píšeme na hlavní stránce). Důležité je, že řada lidí dala již ruce pryč od dění a tvrdí, že je vše marné. Do vedení čistírny se prý dostali lidé, kteří mají ze své funkce právo o ní rozhodovat, a to jakkoli. Jinými slovy, mají prý právo rozhodovat špatně, mají prý právo rozprodávat muzejní sbírky, mají prý právo dělat z čistírny lunapark. S tím my nesouhlasíme. Cožpak se někde píše, že občané ČR jsou povinni tolerovat špatnou vládu, či špatné řízení, byť demokraticky...

Celý článek

—————

13.04.2011 15:19

Propagace nesmyslů a certifikace průvodců

V muzeu se za nového vedení objevila novinka: Certifikace průvodců. Certifikát "Průvodce starou čistírnou" musejí získat dokonce i členové Klubu přátel staré čistírny, kteří čistírnu znají víc než kdokoli jiný, aby v ní vůbec mohli nadále provádět. Ale budiž. To by ani tak nevadilo, kdyby však přímo ředitel nenatočil video, v němž s vážnou tváří tvrdí mnoho nesmyslů. Zda-li pak i on má certifikát?

Celý článek

—————

11.04.2011 17:49

Otevřený dopis správní radě Ekotechnického musea 11. 04. 2011

Komu: Správní rada Ekotechnického musea Petr Kubín Zuzana Slancová Jiří Müller Vážená správní rado! Jsem SILNĚ znepokojený setrvale negativním vývojem Ekotechnickeho musea o.p.s. působícího na Staré čistírně v Bubenči. V příloze Vám zasílám status Ekotechnickeho musea o.p.s. Tento status je pro ops ZÁVAZNÝ. Domnívám se že činnost současného vedení Ekotechnickeho musea o.p.s. je protiprávní a navrhuji toto vedení okamžitě odvolat: --------------------------------------- ZDÚVODNĚNÍ: --------------------------------------- Základními body Ekotechnického musea ops. je tato činnost: a) musejní expozice a hostorii pražské kanalizace b) musejní expozice o vývoji parních strojů a techniky, c) záchrana a dokumenatace technických památek v ČR d) veřejná technická knihovna e) správa památkově chráněného areálu staré kanalizační čistírny v Praze 6 - Bubenči f) podpora projektů záchrany technických památek jinými subjekty a poskytování odborné pomoci, a to i formou dodavatelského...

Celý článek

—————

05.02.2011 22:30

Prodej a sešrotování sbírek Ekotechnického musea

Aktualizace: sekce "Dílna" 15. 8. 2011 úplně zmizela z webu Ekotechnického muzea, takže nyní to vypadá, jako by nikdy žádná dílna neexistovala. Podívejte se do archivu webu ze 14. 8. 2011 --- Nejhorší, co může muzeum potkat, je když přijde o své sbírky. A to se stalo ve Staré čistírně. Dříve než se kdokoliv vzpamatoval, bez souhlasu správní rady, T. Věžník a Z. Bruna rozprodali za cenu železného šrotu (a někdy i hluboko pod ní) sbírkové předměty mezi soukromé sběratele. Dříve muzeum disponovalo vlastní fungující restaurátorskou dílnou, v níž byly stroje opravovány. Po příchodu nového vedení však byli odejiti odborníci, kteří se na opravách podíleli (a nebo byli znechuceni, takže odešli sami). Dílna tudíž nemohla sloužit svému účelu, a proto se vedení muzea rozhodlo k odprodeji exponátů (jak Věžník prohlásil - je to šrot - přesto ale i značně poničený exponát lze opravit do funkčního stavu, pokud jsou k tomu podmínky a vůle). Největším nákupčím byla brněnská firma Former,...

Celý článek

—————

03.01.2011 17:48

Kdy si firma Veolia všimne, že je soustavně obelhávána?

Podobně jako pražskému magistrátu, také firmě Veolia, největšímu ze sponzorů Ekotechnického musea, „uniklo“, že museum bylo přímo před očima Veolie (která má pobočku hned vedle čistírny) rozkradeno a prodáno do šrotu! Není firmě Veolia podezřelé, že se sponzorsky podílí na aktivitách ve Staré čistírně, které namají cokoliv společného s deklarovaným museem? Vodárenské museum sídlí v Praze 5 Podolí, proč tedy Veolia nebuduje expozici koupelen tam? Proč Veolia podporuje budování expozice „Samá voda kohoutková“ což je jen záminka pro vybudování nových exkluzivních koupelen v budově Národní kultruní památky, které se podle slov managementu budou pronajímat na natáčení pornofilmů? K natáčení jakých filmů má být použito umakartové jádro z panelových domů?

Celý článek

—————


Kontakt+420 777 897 567


Profesní etický kodex muzeí

Odpovídá činnost současného vedení Ekotechnického muzea Profesnímu etickému kodexu muzeí?

Profesní etický kodex Mezinárodní rady muzeí (ICOM) byl jednomyslně přijat na 15. valném shromáždění konference ICOM v Buenos Aires v Argentině dne 4. listopadu 1986; jeho změny schválilo 20. valné shromáždění konference ICOM ve španělské Barceloně dne 6. července 2001.