Novinky

15.12.2015 15:26

Aktualizace po třech letech...

Muzeum Stará čistírna, o.p.s. bylo přejmenováno na Továrna, o.p.s. Druh obecně prospěšných prací se změnil z "vytváření a expozice vlastních sbírek technických movitých památek" na "vytváření vlastních sbírek technických movitých památek", tedy muzeum už nemusí nic vystavovat, má tudíž nakročeno i oficiálně přestat být - muzeem. Ředitelem společnosti se stal přímo Ing. Zdeněk Bruna, ano, ten, který stál celou dobu v pozadí. Jaký bude další krok? Hodlají Brunovi odkoupit objekt Staré čistírny od Magistrátu za symbolickou cenu? Získat tak lukrativní pozemky a generátor peněz, v rámci tzv. "správy idustriálních nemovitostí, podpory jejich obnovy a dalšího využití"? Celou dobu jde přeci o Továrnu. Na prachy.  

Celý článek

—————

10.12.2012 15:15

Zrušeno, zrušeno, zrušeno...

Z kvalitního muzea zbyla "trafika". V Národní kulturní památce. Letos naše iniciativa nepodnikala žádné kroky, které mohly ohrozit příjmy muzea ve Staré čistírně. Přesto vedení muzea zrušilo obě hlavní a kultovní akce: Odemykání i Zamykání kanálů. Připomínáme, že minulý rok byla zrušena akce Parou proti ohni a tehdy nás vedení obvinilo, že se tak stalo kvůli naší činnosti. Byly to samozřejmě lži, protože komerční pronájmy v čistírně probíhaly i v době zákazu. Nyní si na nás již stěžovat nemohou: archiv stránek www.staracistirna.cz 9.9.2011 Akce "Parou proti ohni 2011" se ruší Ekotechnické museum, o.p.s. je nuceno zrušit třetí ročník akce "Parou proti ohni 2011" z důvodu nedostatku financí. Nepodařilo se získat potřebné finanční prostředky od sponzorů a muzeum není v současnosti schopno pokrýt očekávané náklady na akci. Špatná ekonomická situace je důsledkem ztráty příjmů v prvním pololetí tohoto roku, kdy Magistrát hlavního města Prahy zakázal muzeu po čtyři měsíce...

Celý článek

—————

03.04.2012 15:57

Nahnutý stav pražských věží aneb Získá čistírnu Muzeum hl. m. Prahy?

Ačkoli pražské věže s bubenečskou čistírnou nesouvisejí (až na jejího ředitele Věžníka), způsob provozování věží i čistírny jako by si z věže vypadl. Alespoň podle Václava Novotného, radního pro kulturu, nevypadají pražské věže tak, jak by mohly. Totéž lze říct o čistírně. Věže i čistírna představují pro své provozovatele nemalý zdroj příjmů. Tyto zisky očividně nejsou reinvestovány tak, jak by měly být - do oprav svěřených památek. Místo toho jsou zřejmě různým způsobem vyváděny ven, samozřejmě zcela "legálně". Například pomocí externích dodavatelů či nevhodných investic. Možností je spousta a Češi mají za ušima! Věž Staroměstské radnice s kanalizací ovšem souvisí. Nachází se pod ní Cizinecký vstup. Spojná komora, která byla zbudována za účelem reprezentace. Právě tam vodili pražští radní cizince, aby se jim pochlubili novou kanalizací. Přestože tento nádherný prostor by šlo ukazovat veřejnosti, v současnosti se do něj nedostanete. Firma ABL, která věž provozuje, Cizinecký...

Celý článek

—————

22.01.2012 22:24

O 1 119 113 Kč dráž? Proč ne!

Nevyžaduje další komentáře. zdroj: https://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2010/01/zakazky-p-lupou-analyza-oziveni.pdf 4. Opravy budovy staré kanalizační čistírny, Papírenská 199/6, Praha 6 ev. č. 144805, zadáno - odbor správy majetku druh zadávacího řízení: VZMR hodnotící kritérium: nabídková cena vítězná nabídka: GEMINSTER s.r.o., 2 209 019 Kč bez DPH zjištěná porušení : - pouhá 4 denní lhůta pro podání nabídek: porušení min. 5 denní lhůty pro podání nabídek dle hlavy II., čl. 8, odst.7 Pravidel VZ - byl vybrán dodavatel s 2. nejvyšší cenovou nabídkou, t. j. o 1 119 113 Kč více než nejnižší podaná nabídka: zásadní popření hodnotícího kritéria Žádost Oživení o informace: Zpráva (záznam) o posouzení a hodnocení nabídek týkající se veřejné zakázky s názvem: „Opravy budovy staré kanalizační čistírny, Papírenská 199/6, Praha 6“ uveřejněnou v aplikaci Zakázky pod lupou pod ev. číslem: 144805 – na základě které, by mělo být zřejmé z jakých důvodů nebyla vybrána...

Celý článek

—————

15.09.2011 13:21

Ekotechnické museum již neexistuje!

 aktualizace: Informace o fúzi se objevila na webu Staré čistírny 17.9.2011  (vizte archiv webu EtM 15.9.2011, kde informace ještě chybí). Projekt fúze , o němž jsme informovali v červnu, byl dokončen 14.9.2011. Ekotechnické museum, o.p.s., bylo vymazáno z obchodního rejstříku a Starou čistírnu tak ovládla téměř rodinná firma. Ta byla založena ředitelem muzea Věžníkem a ekonomem Brunou, za účelem převzetí Staré čistírny. Svou společnost proto chytře pojmenovali Muzeum stará čistírna, o.p.s. ( vizte obchodní rejstřík ), aby snad všem bylo jasné, o jak bohulibou činnost tu běží. Na oficiálním webu Staré čistírny dosud nebylo o  fúzi napsáno jediné slovo! Připomínáme, že v nové společnosti je předsedou správní rady Bruna a předsedkyní dozorčí rady Brunová. Ve správní radě sedí Hana Kofláková, která bydlí ve stejné ulici jako Bruna. Jiří Vacek (SR) je zvukař jako Bruna. O zakladatelce společnosti, MUDr. Haně Markupové, lze předpokládat, že byla do...

Celý článek

—————

12.09.2011 18:00

Tak nám zrušili Parou proti ohni, paní Müllerová!

Včera se na webu EtM objevila následující informace: Akce Parou proti ohni 2011 se ruší Ekotechnické museum, o.p.s. je nuceno zrušit třetí ročník akce "Parou proti ohni 2011" z důvodu nedostatku financí. Nepodařilo se získat potřebné finanční prostředky od sponzorů a muzeum není v současnosti schopno pokrýt očekávané náklady na akci. Špatná ekonomická situace je důsledkem ztráty příjmů v prvním pololetí tohoto roku, kdy Magistrát hlavního města Prahy zakázal muzeu po čtyři měsíce vykonávat hospodářskou činnost, která je hlavním zdrojem jeho příjmů. Děkujeme za pochopení. Čtyři měsíce rovná se období květen až červen? Skoro to vypadá, jako by v prvním pololetí muzeum nemělo žádné příjmy!   Jaké byly příjmy doopravdy? Podle kotelní knihy se v čistírně topilo či prováděla se činnost kolem kotlů v úterý 17.5 až středa 19.5 a v neděli 22.5., kdy na čistírně byli nějací filmaři. Těžko tedy hovořit o nějakém pozastavení ekonomické činnosti na 4 měsíce. Topení v...

Celý článek

—————

11.09.2011 17:51

Co je nového?

Dlouho se na webu iniciativy nic nedělo. Jistě vás proto zajímá, co nového se odehrálo okolo Staré čistírny: Kontrola Magistrátu V květnu na popud iniciativy Zachraňme čistírnu začal Magistrát hl. m. Prahy prošetřovat hospodaření Ekotechnického musea, o.p.s., které sídlí v budově Staré čistírny a má ji v pronájmu. Magistrát pozastavil konání komerčních akcí v muzeu, dokud se věc neprošetří. (Aspoň tak psali na webu muzea a v článku MF Dnes, který však byl spíše zaplaceným PR než novinovým článkem). Vedení EtM vzápětí rozpoutalo hysterickou kampaň na svou podporu:  Na webu Ekotechnického musea vznikla sekce "Reference" (archiv webu), kam si vedení nechalo psát pochvalné posudky od svých bývalých i současných obchodních partnerů. Asi kvůli tomuto nátlaku Magistrát komerční akce v červenci zase povolil - vedení muzea Magistrátu předhazovalo, že kvůli němu muzeum zbankrotuje. Sekci "Reference" ale na webu EtM nehledejte, byla tam zřejmě jen kvůli PR (a ze stejného...

Celý článek

—————

26.06.2011 19:55

Připojujeme se: Otevřený dopis Petru Nečasovi ohledně bourání malých nádraží

Podívejte se na šokující reportáž o demolici nádraží ve Chvalči. A jak argumentuje SŽDC? https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/211452801240024/obsah/161571-zajem-bis-o-stara-nadrazi/  "Obecně se prodejům nebráníme, ale máme v současné době nastavena taková přísná pravidla, která nám to prakticky neumožňují." Vše je tedy vlastně v pořádku? Asociace ASORKD zaslala Petru Nečasovi otevřený dopis k této kauze.

Celý článek

—————

08.06.2011 13:09

Rautostroj stále běží

V Ekotechnickém muzeum zakázali večírky, možná to pro něj bude konec, psala 23. května MF Dnes. Také na webu muzea uvádějí, že "Vzniklá situace může vést až k likvidaci společnosti". Magistrát pozastavil konání komerčních akcí, dokud se neprošetří, zda muzeum neporušuje smlouvu s městem. Jaká je ale realita? Stačí se večer projít Papírenskou ulicí. Už v Bubenči ucítíte vůni uhlí, pak u čistírny uvidíte kouřící komín, který naznačuje, že běží parní stroje. A ty zase svědčí o tom, že se tam koná komerční akce. Vše potvrzuje červený koberec před brankou, reklamní plachty okolo vchodu a hudba zevnitř. Za posledních 14 dní se v čistírně konalo nejméně pět akcí. Nechceme spekulovat o tom, zda byly či nebyly Magistrátem povoleny, důležité je, že BYLY - a tudíž není pravda, že by muzeum nemělo žádné příjmy. Jen příjmy z těchto akcí by vystačily na několik měsíců provozu.   čtvrtek 2.6.2011   pátek 3.6.2011   pátek 3.6.2011

Celý článek

—————

05.06.2011 23:09

Vyjádření k demolici domu na Václavském náměstí

Vážení přátelé, věnujte prosím chvilku následující informaci: Ministr kultury schválil, ve shodě s Magistrátem hl.m. Prahy, demolici hodnotného domu č.p. 1061 na nároží Václavského náměstí a Opletalovy ulice. Demolice je „zdůvodněna“ záměrem postavit zde na kšeft další „architekturu“ ze skla a drátů, hlavně násobící objem obestavěného prostoru. Stavba má mít na nároží věž (!), takže vytváří pseudodominantu konkurující kompozici prostoru náměstí ukončeného Národním muzeem. Ministr povolil demolici i přes to, že plány nové zástavby dosud neexistují (jen ve skicách !). Lze se proto navíc oprávněně domnívat, že záměrem developera je pouze vytvořit touto demolicí v centru Prahy lukrativní parcelu, se kterou může být následně výhodně obchodováno. Ministr kultury tak spolu s odborem památkové péče Magistrátu tak porušili své zákonné povinnosti chránit historické centrum Prahy. Na adrese https://www.zastarouprahu.cz/protest/ naleznete závažné informace a text protestu. Pokud Vás takové...

Celý článek

—————


Kontakt+420 777 897 567


Odběr novinek

Zde můžete vložit svůj email k odběru novinek

Profesní etický kodex muzeí

Odpovídá činnost současného vedení Ekotechnického muzea Profesnímu etickému kodexu muzeí?

Profesní etický kodex Mezinárodní rady muzeí (ICOM) byl jednomyslně přijat na 15. valném shromáždění konference ICOM v Buenos Aires v Argentině dne 4. listopadu 1986; jeho změny schválilo 20. valné shromáždění konference ICOM ve španělské Barceloně dne 6. července 2001.