Každá z následujících galerií obsahuje více fotografií, proto použijte stránkování u každé z nich.


Budova a podzemí. Jistě stojí za to, aby s ní bylo dobře zacházeno!

—————

—————

——————————


Likvidace musejní sbírky (fotografie původního rozsahu sbírky, které máme k dispozici)

/album/prodane-exponaty/res-valec1-jpg-jpg/

—————

/album/prodane-exponaty/res-valec2-jpg-jpg/

—————

/album/prodane-exponaty/res-oracka-jpg-jpg/

—————

/album/prodane-exponaty/res-oracka2-jpg-jpg/

—————

/album/prodane-exponaty/res-oracka3-jpg-jpg/

—————

——————————


Muzejní akce za předešlých vedení - a že prý se v muzeu nic nedělo! No, superstar to nebyla...


Kontakt+420 777 897 567


Profesní etický kodex muzeí

Odpovídá činnost současného vedení Ekotechnického muzea Profesnímu etickému kodexu muzeí?

Profesní etický kodex Mezinárodní rady muzeí (ICOM) byl jednomyslně přijat na 15. valném shromáždění konference ICOM v Buenos Aires v Argentině dne 4. listopadu 1986; jeho změny schválilo 20. valné shromáždění konference ICOM ve španělské Barceloně dne 6. července 2001.