06.05.2011 16:12

Více informací o podivné fúzi Ekotechnického musea

Předně děkujeme všem za podporu, kterou vyjadřujete! Je skvělé vědět, že vám není lhostejné dění ve Staré čistírně. Je skvělé vědět, že se stále najdou tací, kteří se nestydí za svůj názor a kteří se pod něj i podepíší! Naše obava z české "národní povahy" (mlčeti zlato), se ukázala jako lichá a jsme za to rádi.

Dnes tu pro vás máme nějaké dokumenty. Jsou běžně dostupné na rejstříkovém soudu a týkají se fúze společnosti Ekotechnické museum, o.p.s. s nově založenou společností Muzeum Stará čistírna, o.p.s. Fúzi spíchli účetní muzea Z.Bruna s ředitelem T.Věžníkem za účelem převzetí plné kontroly nad Starou čistírnou.

 

založení Muzeum stará čistírna, o.p.s
projekt fúze Ekotechnického musea, o.p.s. a Muzeum Stará čistírna, o.p.s.

(materiály jsou od 27. 4. 2011 dostupné i na https://www.justice.cz/or po vyhledání subjektu Ekotechnické museum, v sekci Sbírka listin)

 

O co jde?

Jde o to, že každá neziskovka má zakladatele. Zakladatel má právo odvolávat správní radu, měnit její členy a totéž může udělat i s ředitelem - je tedy potenciálně "nebezpečný". Se zakladatelem Ekotechnického musea, Ing. Zdeňkem Bauerem, CSc., současné vedení nikdy aktivně nekomunikovalo, ale od začátku se ho snažilo obejít. Vymyslelo proto projekt fúze. Hodlají zrušit původní neziskovku Ekotechnické museum a tím se zbavit závislosti na jejím zakladateli.

Ptáme se: Proč by mělo vedení muzea potřebu obcházet zakladatele, kdyby bylo vše co dělají O.K.?

Všimněte si kdo sedí ve správní radě nové neziskovky. Jsou to pan Bruna, paní Brunová, pak člověk z téže ulice, dále pan Vacek, který je zvukař stejně jako pan Bruna - takže rodina a kamarádi. O zakladatelce nové společnosti, MUDr. Haně Markupové, lze předpokládat, že byla do celé věci zatažena jako bílý kůň, vzhledem k jejímu ročníku 1933. Není třeba taky z rodiny Brunů? 

Závazky i majetek původní neziskovky mají přejít na novou společnost. Fúzi neziskovek sám sobě podepsal ředitel Věžník. Copak lze ale stát se ředitelem v neziskovce, založit si pak vlastní neziskovku a podepsat si převod majetku sám sobě? To už na první pohled smrdí tunelováním!

 

Únik informací

Věžník s Brunou nepočítali s tím, že se o celé fúzi vůbec někdo dozví. Neinformovali ani zakladatele Ekotechnického musea, pana Ing. Bauera, CSc., ani vlastníka Staré čistírny, Magistrát hl.m. Prahy (tam se o fúzi dozvěděli až díky nám a docela se divili; musíme přitom zdůraznit, že jsme byli VELICE překvapeni vstřícností magistrátních úředníků, kterou jsme opravdu nečekali!)

Bohužel pro Věžníka a Brunu, e-maily o fúzi unikly už koncem března a díky nim se dala celá iniciativa do pohybu. Od té doby se snažíme zkompletovat důkazy, které máme. Domníváme se totiž, že v těchto případech je naší POVINNOSTÍ zveřejnit i další interní dokumenty, protože pokud bychom tak neučinili, podíleli bychom se na tunelování muzea. Jedná se tedy o whistleblowing.

 

Co je dále zarážející?

Všimněte si, jak je definován předmět podnikání původní a nové neziskovky. Ta původní má zcela konkrétní náplň (provozovat ve Staré čistírně muzeum), zatímco nová je definována velice vágně.  Zřejmě proto, že má umožnit dělat ve Staré čistírně téměř cokoli. Zajímavá je též doplňková činnost nové neziskovky - velkoobchod - za jakým účelem?

Všimněte si také, že účetní závěrky 2008, 2009, 2010 přibyly na rejstříkovém soudu ve stejný den, 15.04.2011. Proč už tam nebyly dříve? Byly tam jistě dány kvůli fúzi, ale proč ne už dřív? Porovnejte je také se staršími závěrkami za roky 2005, 2006, 2007(1)/2007(2)/2007(3). Zjistíte na první pohled, že ty staré byly mnohem podrobnější, zatímco z těch nových nelze vyčíst vůbec nic. Závěrky od roku 2008 zpracoval účetní Bruna, zřejmě včetně té z roku 2008, i když je pod ní podepsán Martin Holota (Bruna od roku 2009 působil v muzeu). K čemu ta netransparentnost?

Požadujeme, aby se muzeum ve Staré čistírně stalo co možná nejvíce transparentní. Kdyby současné vedení pracovalo opravdu veřejně-prospěšně, za co by se mělo stydět?! Ostatně, proč museli všichni, kteří se okolo muzea pohybovali, po nástupu ředitele Věžníka podepsat dohody o mlčenlivosti? Chtělo nás nové vedení už od začátku umlčet hrozbou pokuty 100.000 kč za každou zveřejněnou informaci? O co jim od začátku jde?

 

Výzva!

Prosíme, podejte také za sebe stížnost rejstříkovému soudu k fúzi. Je třeba ji zastavit, abychom napříště v čistírně nemohli zkonstatovat, "Tady je Brunovo..."

—————

Zpět


Diskusní téma: Více informací o podivné fúzi Ekotechnického musea

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Kontakt+420 777 897 567