21.04.2011 23:44

První malá výhra!

Na webu staré čistírny se včera konečně objevil plán akcí pro veřejnost pro rok 2011. Tento dokument jsme se snažili od vedení muzea získat již několik měsíců, ale marně. Je vidět, že stačil týden kritiky a najednou je na světě.

A nejen to. Také nás těší, že letos se má konat tradiční akce Parou proti ohni, ačkoli nám ještě před týdnem člen správní rady muzea tvrdil, že tato akce v plánu není. Že by opět zafungovala kritika? (dovolujeme si pouze podotknout, že vedení muzea tuto akci jistě nebude schopno zorganizovat vlastními silami, a proto ji přenechá externí firmě, nejspíše firmě FORMER)

Nakonec v sekci Co jsme udělali nového se na webu objevil seznam musejních činností pro rok 2011. (O důvodech vzniku této sekce se dočtete více zde.) Ze seznamu můžeme vyčíst následující: 

  1. Značnou část oprav finančně zajistí opět Magistrát, nikoli Ekotechnické museum z prostředků získaných komerčními pronájmy.
  2. O nové expozici v bývalé dílně píšeme již na stránkách, včetně pravých důvodů, proč bude dílna přeměněna na tuto expozici (aneb Nic není tak růžové, jak se to dá prodat).
  3. Je-li v závorce uvedeno "(v realizaci)", pak to znamená pouze to, že se o dané věci již dva roky hovoří a stále nic...

Nebuďme ale pesimisté. Je vidět, že se věci začnou hýbat, jakmile se na ně začne poukazovat. Navrhněme proto vedení muzea další nápady! A nebo spíše - ptejme se, proč v seznamech tyto nápady nejsou?

Například:

  • V čistírně by mohla být opravena úzkorozchodná železnice. Nedaleko Prahy se nachází skanzen Solvayovy lomy, kde právě nyní takovou železnici opravují. Skanzen je neziskovou organizací stejně jako stará čistírna, má ale mnohem nižšími příjmy a přesto to nějak jde. Nebo spíše jede. Železnice by mohla vozit děti a stala by se určitě vyhledávanou atrakcí.
  • Dalším nápadem by mohla být výstava modelů parních strojů v parní strojovně čistírny (tato výstava už tam dříve ostatně byla).
  • V čistírně by mohla vniknout stálá expozice zaměřená na architekturu. Čistírna je architektonický skvost a stálá výstava tohoto typu by do ní patřila.
  • Také stálá expozice zaměřená na čištění vody či ekologii; různé metody čistění, vývoj hospodaření s odpadními vodami. Vše ukázané pomocí názorných pokusů.
  • A konečně do muzea by mohly vést viditelné šipky již od autobusové zastávky (ty jsou podle vedení také "v realizaci", jenže už více než tři roky). Taktéž ve vestibulu muzea by měl návštěvník ihned vědět, kam se dostal - kvalitně zpracované informační tabule tam dříve byly.

Nebo že by existovala snazší cesta, jak tyto nápady zrealizovat? Například kdyby ve vedení muzea seděli historici, muzejníci, odborníci na industriální dědictví, parní stroje, kanalizaci, vodohospodářství, architekti, technici, přírodovědci? Podle našeho názoru to, co předvádí současné vedení, je jen zlomek možností, které čistírna nabízí! Čistírna by se měla opět stát plnohodnotným muzeem a ne jen muzeem napůl.

Poznámka: Archivovali jsme web Ekotechnického musea. Můžete se přesvědčit, že ani plán činnosti ani plán akcí tam před týdnem ještě nebyly.
archiv webu 10.4.2011

archiv webu 21.4.2011

 

—————

Zpět


Diskusní téma: První malá výhra!

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Kontakt+420 777 897 567