22.01.2012 22:24

O 1 119 113 Kč dráž? Proč ne!

Nevyžaduje další komentáře.

zdroj: https://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2010/01/zakazky-p-lupou-analyza-oziveni.pdf

4. Opravy budovy staré kanalizační čistírny, Papírenská 199/6, Praha 6
ev. č. 144805, zadáno - odbor správy majetku
druh zadávacího řízení: VZMR
hodnotící kritérium: nabídková cena
vítězná nabídka: GEMINSTER s.r.o., 2 209 019 Kč bez DPH
zjištěná porušení :
- pouhá 4 denní lhůta pro podání nabídek: porušení min. 5 denní lhůty pro podání nabídek dle hlavy II., čl. 8,
odst.7 Pravidel VZ
- byl vybrán dodavatel s 2. nejvyšší cenovou nabídkou, t. j. o 1 119 113 Kč více než nejnižší podaná nabídka:
zásadní popření hodnotícího kritéria

Žádost Oživení o informace:
Zpráva (záznam) o posouzení a hodnocení nabídek týkající se veřejné zakázky s názvem: „Opravy budovy
staré kanalizační čistírny, Papírenská 199/6, Praha 6“ uveřejněnou v aplikaci Zakázky pod lupou pod ev.
číslem: 144805 – na základě které, by mělo být zřejmé z jakých důvodů nebyla vybrána nabídka s nejnižší
cenou.

Odpověď MHMP:
Na základě poskytnutého výpisu ze zápisu o posouzení a hodnocení nabídek VZMR na zakázku „Opravy
budovy staré kanalizační čistírny, Papírenská 199/6, Praha 6., byly z celkových 4 podaných nabídek,
hodnoceny 3 nabídky (nabídka fy. Sens – stavební firma s. r. o. nesplňovala požadované kvalifikační
kritéria).
Výsledek:
Z výpisu není jasný způsob hodnocení nabídek, jsou uvedeny ceny nabídek jednotlivých firem a celkové
pořadí, lze tedy předpokládat, že podle údajů na Portálu VZ bylo hodnotícím kritériem nejnižší nabídková
cena.
Cenově nejnižší nabídka fy. Josef Brabec – AMIGO 1 089 706 Kč bez DPH skončila až třetí v pořadí i přesto,
že nabídla nejnižší cenu, a to s odůvodněním, že zadavateli nevyhovovala dlouhá doba plnění zakázky. Toto
rozhodnutí je neakceptovatelné, jelikož firma splnila všechny kvalifikační předpoklady a soutěžilo se pouze
o cenu nabídek, nikoli o dobu plnění předmětu VZ!
 

—————

Zpět


Kontakt+420 777 897 567