11.09.2011 17:51

Co je nového?

Dlouho se na webu iniciativy nic nedělo. Jistě vás proto zajímá, co nového se odehrálo okolo Staré čistírny:

Kontrola Magistrátu

V květnu na popud iniciativy Zachraňme čistírnu začal Magistrát hl. m. Prahy prošetřovat hospodaření Ekotechnického musea, o.p.s., které sídlí v budově Staré čistírny a má ji v pronájmu. Magistrát pozastavil konání komerčních akcí v muzeu, dokud se věc neprošetří. (Aspoň tak psali na webu muzea a v článku MF Dnes, který však byl spíše zaplaceným PR než novinovým článkem).

Vedení EtM vzápětí rozpoutalo hysterickou kampaň na svou podporu: 

Na webu Ekotechnického musea vznikla sekce "Reference" (archiv webu), kam si vedení nechalo psát pochvalné posudky od svých bývalých i současných obchodních partnerů. Asi kvůli tomuto nátlaku Magistrát komerční akce v červenci zase povolil - vedení muzea Magistrátu předhazovalo, že kvůli němu muzeum zbankrotuje. Sekci "Reference" ale na webu EtM nehledejte, byla tam zřejmě jen kvůli PR (a ze stejného důvodu zmizela i sekce "Co jsme udělali nového" (archiv webu). Ztratila se též sekce "Dílna" (archiv webu), která byla poslední připomínkou, že v EtM někdy nějaká dílna na opravu parních strojů fungovala.)

 

Kontrola Odboru památkové péče MHMP, Památkové inspekce MK a NPÚ

V muzeu v červenci proběhla kontrola z Odboru památkové péče MHMP, Památkové inspekce Ministerstva kultury a Národního památkového ústavu, která shledala, že čistírna není provozována tak, jak by měla být provozována Národní kulturní památka. Prý ale nejsou žádné zákonné prostředky, jak situaci řešit, neboť vlastníkem čistírny je město. Město si nechalo též vypracovat posudek na hospodaření svého nájemce, jenže jak jsme předpokládali, nebylo zjištěno zřejmě nic zásadního, co by Magistrátu umožnilo situaci rychle řešit. Problém totiž nespočívá v tom, že by muzeum někdo viditelně rozkrádal, nýbrž v neefektivitě (množství položek, které jsou vypláceny za úklidy, fotografy, propagaci, účetní) a také ve vysokých platech zaměstnanců, které neodpovídají finanční kondici muzea. 

Zápis z kontrolní prohlídky konstatuje toto:

…Dále bylo konstatováno, že obecně není s objektem nakládáno jako s NKP, chybí zde běžná údržba. Je třeba zajistit nápravu v souladu s § 10 podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Přítomní se shodli na tom, že údržbové a stavební práce neodpovídají významu národní kulturní památky. Vlastníka je nezbytné upozornit na plnění §9 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Doporučuje se stanovení režimu pro užívání NKP.

 

Zrušení akce Parou proti ohni

Z finančních důvodů muzeum zrušilo akci Parou proti ohni. Proč nemá "pouhých" 70 tisíc? Kam se poděla dotace Veolia? Kam byly investovány peníze z pronájmů?

vizte zvláštní článek věnovaný tomuto tématu

 

Prosíme Vás o podporu!

Byli bychom rádi, kdybyste podepsali petici a šířili ji dál mezi lidi. Podpisů je tam stále málo na to, aby petice měla nějakou váhu. Jestliže chceme něčeho dosáhnout, nejdřív musí být vidět, že iniciativa není jen snahou pár jedinců. Máte-li zájem podílet se na činnosti iniciativy, určitě budete vítáni!

Snažíme se najít řešení. Podívejte se do východisek, kde popisujeme, o co iniciativě jde. Není cílem muzeum přebírat ani ho provozovat, ale dostat ho pod správu nejlépe zavedené instituce, která především ví, co je to muzeum. (aneb Strom se pozná po ovoci, nikoli podle vzhledu. Muzeum se zase pozná podle muzejní činnosti a ne na základě PR, které vyrábí jeho vedení.)

Nemyslíme si, že by byla státní instituce nějaká velká výhra (kdyby čistírnu provozovalo NTM, Muzeum hl. m. Prahy, apod.), ale bylo by to pořád lepší než současný stav. 

Argument současného vedení, že EtM je jediné muzeum, které si na sebe umí vydělat, je naprosto zavádějící:
Existuje celá řada soukromých museí, které hospodaří na svém a se svým majetkem a kde probíhá skutečná musejní, sbírkotvorná a renovační činnost (např. Elektromuseum Slabce, letecké museum Air Park  Zruč u Plzně, Muzeum Auto Praga, nadací provozované Muzeum na demarkační linii v Rokycanech,  a mnoho dalších. Soukromých museí je v ČR totiž celá řada!

Současného vedení o.p.s. Ekotechnické museum vytváří účelový mýtus, že v ČR neexistují soukromá musea co si na musejní, sbírkovou a renovační činnost vydělávají sama a že jen oni jsou jediné "soukromé" museum.  

EtM momentálně není ani kvalitní muzeum, ani si na sebe nedovede vydělat. A vůbec, je v čistírně ještě původní Ekotechnické muzeum? Nebo už čistírnu převzal jiný, téměř rodinný subjekt ? EtM momentálně není museum vůbec. Neprovádí sbírkovou činnost, neprovádí vlastní renovační činnost, dokonce nemá ani pořádnou vlastní expozici.

—————

Zpět


Kontakt+420 777 897 567