15.09.2011 13:21

Ekotechnické museum již neexistuje!

 aktualizace: Informace o fúzi se objevila na webu Staré čistírny 17.9.2011  (vizte archiv webu EtM 15.9.2011, kde informace ještě chybí).

Projekt fúze , o němž jsme informovali v červnu, byl dokončen 14.9.2011. Ekotechnické museum, o.p.s., bylo vymazáno z obchodního rejstříku a Starou čistírnu tak ovládla téměř rodinná firma. Ta byla založena ředitelem muzea Věžníkem a ekonomem Brunou, za účelem převzetí Staré čistírny. Svou společnost proto chytře pojmenovali Muzeum stará čistírna, o.p.s. ( vizte obchodní rejstřík ), aby snad všem bylo jasné, o jak bohulibou činnost tu běží.

Na oficiálním webu Staré čistírny dosud nebylo o  fúzi napsáno jediné slovo!

Připomínáme, že v nové společnosti je předsedou správní rady Bruna a předsedkyní dozorčí rady Brunová. Ve správní radě sedí Hana Kofláková, která bydlí ve stejné ulici jako Bruna. Jiří Vacek (SR) je zvukař jako Bruna. O zakladatelce společnosti, MUDr. Haně Markupové, lze předpokládat, že byla do celé věci zatažena jako bílý kůň, vzhledem k jejímu ročníku 1933. Není třebas také z rodiny Brunů?

Fúzi podepsal za starou společnost ředitel Věžník a novým ředitelem se stává Věžník...

další informace o fúzi se dozvíte v článku "Více informací o podivné fúzi Ekotechnického musea"

Komu fúze slouží?

Vedení muzea se pomocí fúze bravurně zbavilo závislosti na zakladateli Ekotechnického musea, o.p.s., a hlavně se vyvléklo z povinnosti naplňovat status Ekotechnického musea, který přikazoval dělat v čistírně muzeum:

Kdopak ví, jaký status má nově založená společnost Muzeum stará čistírna? Alespoň předmět její činnosti je znám (díky obchodnímu rejstříku):

- správa idustriálních nemovitostí, podpora jejich obnovy a dalšího využití
- podpora záchrany technických movitých památek
- vytváření a expozice vlastních sbírek technických movitých památek

Nové definice jsou velice volné, "Další využití" umožní v čistírně dělat téměř cokoli.

Dále se zjednodušilo nakládání s muzeem. Dříve musela všechna důležitá rozhodnutí schválit správní rada, nyní stačí jen ředitel.

dříve: Způsob jednání jménem společnosti : a) v běžných záležitostech zasttupují členové správní rady společnost navenek samostatně a podepisují se tak, že k napsanému nebo vytištněému jménu spolenčosti připojí její razítko a svůj podpis, b) v případě, že jde o dispozici s majetkem společnosti nad 50.000,- Kč, jednají společně nejméně dva členové správní rady.

nyní: Jménem obecně prospěšné společnosti jedná její ředitel.

Iniciativa Zachraňme čistírnu proto nesouhlasí s tím, aby muzeum provozovala zcela netransparentní společnost. Nesouhlasí s tím, aby bylo v čistírně muzeum pouze naoko a čistírna sloužila jako trafika pro pár osob a jejich kamarádů.
 

—————

Zpět


Kontakt+420 777 897 567