05.06.2011 23:09

Vyjádření k demolici domu na Václavském náměstí

Vážení přátelé,

věnujte prosím chvilku následující informaci:

Ministr kultury schválil, ve shodě s Magistrátem hl.m. Prahy, demolici hodnotného domu č.p. 1061 na nároží Václavského náměstí a Opletalovy ulice. Demolice je „zdůvodněna“ záměrem postavit zde na kšeft další „architekturu“ ze skla a drátů, hlavně násobící objem obestavěného prostoru. Stavba má mít na nároží věž (!), takže vytváří pseudodominantu konkurující kompozici prostoru náměstí ukončeného Národním muzeem. Ministr povolil demolici i přes to, že plány nové zástavby dosud neexistují (jen ve skicách !). Lze se proto navíc oprávněně domnívat, že záměrem developera je pouze vytvořit touto demolicí v centru Prahy lukrativní parcelu, se kterou může být následně výhodně obchodováno.

Ministr kultury tak spolu s odborem památkové péče Magistrátu tak porušili své zákonné povinnosti chránit historické centrum Prahy.

Na adrese https://www.zastarouprahu.cz/protest/ naleznete závažné informace a text protestu. Pokud Vás takové jednání úředníků rovněž pobuřuje, přidejte se podpisem.

Současně informuji, že v úterý dne 7. června v 17,00 se koná před domem č.p.1061 veřejné shromáždění, které chce upozornit na hodnoty domu a protestovat proti jeho plánované demolici i proti nedostatkům v práci úředníků, jejichž povinností je památky chránit, nikoliv bourat.

Věřím, že se v úterý sejdeme na Václavském náměstí!

Jan E. Bárta
AQUA obnova staveb s.r.o.
Grafická 12, 150 00 Praha 5

 

Vyjádření Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ASORKD:

https://www.asorkd.cz/aktuality/vyjadreni-demolice-vaclavske-namesti/

 

Naše iniciativa se k protestu také připojuje.

—————

Zpět


Kontakt+420 777 897 567