12.09.2011 18:00

Tak nám zrušili Parou proti ohni, paní Müllerová!

Včera se na webu EtM objevila následující informace:

Akce Parou proti ohni 2011 se ruší
Ekotechnické museum, o.p.s. je nuceno zrušit třetí ročník akce "Parou proti ohni 2011" z důvodu nedostatku financí. Nepodařilo se získat potřebné finanční prostředky od sponzorů a muzeum není v současnosti schopno pokrýt očekávané náklady na akci. Špatná ekonomická situace je důsledkem ztráty příjmů v prvním pololetí tohoto roku, kdy Magistrát hlavního města Prahy zakázal muzeu po čtyři měsíce vykonávat hospodářskou činnost, která je hlavním zdrojem jeho příjmů. Děkujeme za pochopení.

Čtyři měsíce rovná se období květen až červen? Skoro to vypadá, jako by v prvním pololetí muzeum nemělo žádné příjmy!

 

Jaké byly příjmy doopravdy?

 • Podle kotelní knihy se v čistírně topilo či prováděla se činnost kolem kotlů v úterý 17.5 až středa 19.5 a v neděli 22.5., kdy na čistírně byli nějací filmaři. Těžko tedy hovořit o nějakém pozastavení ekonomické činnosti na 4 měsíce. Topení v kotlích znamená, že běží parní stroje. A ty obvykle neběží pro nic za nic - většinou při rautech.
 • Komerční akce se v čistírně konaly hned jak to bylo možné, což také dokumentujeme zde (videa jsou z počátku července).
 • Hned z kraje roku navíc dostalo muzeum dotaci 400 tisíc korun od firmy Veolia (která by mj. pokryla roční nájemné městu)
 • a v posledku mělo muzeum příjmy  ze vstupného.
 • Výnosy z ekonomické činnosti navíc podle smlouvy s MHMP se mají investovat zpět do nemovitosti nikoliv do dalších akcí - tak je zkrátka smlouva postavena.

Mimochodem, rozpočet akce Parou proti ohni býval za předešlého vedení pouhých 30 tisíc korun! Rozpočet letošního ročníku Parou proti ohni měl být 70 tisíc korun. Vyvstává tedy otázka, zda byla akce Parou proti ohni opravdu plánována? Dokud nezačala iniciativa působit, žádný plán muzejních akcí na rok 2011 neexistoval. Teprve poté ho vedení muzea vytvořilo, ale jak zdá se, šlo o pouhé PR (aby bylo vidět, že muzeum pro veřejnost něco dělá, ačkoli přitom nedělá).

Kdo ví, zda termín Parou proti ohni nekoliduje s termínem nějaké komerční akce, které dalo vedení muzea přednost? Nestalo by se tak poprvé, kdy by byla upřednostněna komerční akce před nekomerční, tedy před obecně prospěšnou činností, kterou by o.p.s. měla vykonávat především. Možná se také jedná o důmyslné PR jak vyrazit z magistrátu nějaké dotace nebo výhodnější podmínky smlouvy o pronájmu. Těžko říci. 

A co na to pan Müller???

 

Špatná ekonomická situace? Nic nového.

Finanční situaci muzea iniciativa kritizuje již od začátku. Vadí nám, že po příchodu současného vedení vzrostly příjmy několikanásobně, ale neprojevily se na zlepšení muzejní činnosti, ani na lepším finančním stavu muzea ani na lepším stavu budovy staré čistírny - Národní kulturní památky. Muzeum je stále na pokraji bankrotu, narozdíl od minulosti však ruší i tradiční akce a nefunguje jako kvalitní muzeum - nemá pořádnou expozici, přestože dříve ji mělo. Tato velice kvalitní expozice zřízená nemalým nákladem a velkým úsilím předchozího vedení byla totiž zlikvidována a balkanizována aby místnost s expozicí uvolnila prostor ve prospěch "zázemí pro účinkující" fungující hlavně jako přípravna pokrmů pro exklusivní rauty.

Víte, že

 • podle výroční zprávy z roku 2010 skončilo muzeum ve ztrátě 700 tisíc korun?
 • začátkem roku 2011 bylo muzeum v platební neschopnosti; tedy ještě předtím, než jsme dali dohromady iniciativu Zachraňme čistírnu?
 • na začátku roku 2011 muselo vedení muzea požádat o uspíšení dotace 400 tisíc korun od fy Veolia, která ho zjevně zachránila před bankrotem?
 • vedení muzea za celé dva roky nebylo schopno vytvořit rezervní fond, který by pokryl pouhé dva měsíce výpadku příjmů, přestože se v muzeu konal jeden večírek za druhým?
 • O.p.s. Ekotechnické museum ve své výroční zprávě uvádí, že do technického zhodnocení nemovitosti v roce 2010 investovala o,p.s. z ekonomických podnájmů 1.257.000,- Kč. Přesná citace z výroční zprávy EtM: „V roce 2010 se díky větším příjmům z ekonomických pronájmů mohly zvýšit náklady EtM na obnovu, opravy a údržbu čistírny. Náklady se zvedly na více než trojnásobek nákladů roku 2009 a to na částku 1milion 257 tisíc Kč.“
  Dále jsou ve výroční zprávě vyjmenovány akce celkem za 742.000,- Kč. Jak skončilo zbývajících 515.000,- Kč a proč nejsou uvedeny ve výroční zprávě?

Jinak řečeno, za špatné nakládání s financemi nemůže Magistrát ani iniciativa Zachraňme čistírnu, nýbrž vedení Ekotechnického musea.

Nastávající rautová sezona muzeu finančně pomůže. Projeví se to na lepší muzejní činnosti? Opravě budovy nebo opravách parních kotlů a strojů?

 

Prosíme Vás o podporu!

Byli bychom rádi, kdybyste podepsali petici a šířili ji dál mezi lidi. Podpisů je tam stále málo na to, aby petice měla nějakou váhu. Jestliže chceme něčeho dosáhnout, nejdřív musí být vidět, že iniciativa není jen snahou pár jedinců. Máte-li zájem podílet se na činnosti iniciativy, určitě budete vítáni!

Snažíme se najít řešení. Podívejte se do východisek, kde popisujeme, o co iniciativě jde. Není cílem muzeum přebírat ani ho provozovat, ale dostat ho pod správu nejlépe zavedené instituce, která především ví, co je to muzeum. (aneb Strom se pozná po ovoci, nikoli podle vzhledu. Muzeum se zase pozná podle muzejní činnosti a ne na základě PR, které vyrábí jeho vedení.)

Nemyslíme si, že by byla státní instituce nějaká velká výhra (kdyby čistírnu provozovalo NTM, Muzeum hl. m. Prahy, apod.), ale bylo by to pořád lepší než současný stav. 

Argument současného vedení, že EtM je jediné muzeum, které si na sebe umí vydělat, je naprosto zavádějící:
Existuje celá řada soukromých museí, které hospodaří na svém a se svým majetkem a kde probíhá skutečná musejní, sbírkotvorná a renovační činnost (např. Elektromuseum Slabce, letecké museum Air Park  Zruč u Plzně, Muzeum Auto Praga, nadací provozované Muzeum na demarkační linii v Rokycanech,  a mnoho dalších. Soukromých museí je v ČR totiž celá řada!

Současného vedení o.p.s. Ekotechnické museum vytváří účelový mýtus, že v ČR neexistují soukromá musea co si na musejní, sbírkovou a renovační činnost vydělávají sama a že jen oni jsou jediné "soukromé" museum.  

EtM momentálně není ani kvalitní muzeum, ani si na sebe nedovede vydělat. A vůbec, je v čistírně ještě původní Ekotechnické muzeum? Nebo už čistírnu převzal jiný, téměř rodinný subjekt ? EtM momentálně není museum vůbec. To je možné prokázat srovnání s libovolným malým a to i tím nejmenším regionálním museem. Ekotechnické "museum" nedodržuje vlastní status obecně-prospěšné společnosti, neprovádí sbírkotvornou činnost, neprovádí vlastní renovační činnost, neprezentuje svoje musejní sbírky (jestli nějaké vůbec ještě má) a dokonce nemá ani pořádnou vlastní EXPOZICI - základ každého musea.

—————

Zpět


Kontakt+420 777 897 567