Jan Molič

Cítil bych se být spoluzodpovědný za zlé zacházení s obecním majetkem, pokud bych o něm měl mlčet. Stará čistírna je majetkem Magistrátu hl. města Prahy a jakožto občan České republiky mám proto právo vyjadřovat se k tomu, jak je s ní zacházeno. Vedení Ekotechnického muzea by si mělo uvědomit, že nespravuje komerční firmu, nýbrž obecně prospěšnou společnost, pro níž platí odlišná pravidla. Nelze ji podřídit komerci, ale musí především sloužit veřejnosti.  (Samozřejmě nemám nic proti komerčním pronájmům, ty by však měly být až na dalším místě). Vzhledem k tomu, že je čistírna současným vedením využívána hlavně za účelem zisku, a muzeum je v ní děláno jen do té míry, aby byly splněny nejnutnější podmínky, snažím se kontat vše co můžu pro nápravu stavu - a to podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

(V čistírně jsem pracoval půl roku jako stálý průvodce. Dělal jsem i drobnou údržbu a dohled nad objektem, neboť jsem tam bydlel. Byl jsem kdykoli k dispozici, pokud mne vedení čistírny k něčemu potřebovalo. Více než měsíc jsem pro čistírnu programoval interní webový kalendář. Dohlížel jsem nad několika akcemi, například sdružení Koniklec. Evidoval jsem tamější knihovnu a depozitář. Snažil jsem se být muzeu jakkoli přínosem - ovšem za půl roku jsem pochopil, že s lidmi typu Bruna a Věžník se nedá spolupracovat - tedy pokud s nimi nechci dělat rauty, což opravdu nechci.)


Kontakt+420 777 897 567