2004: Odemykání kanálů

2004: Odemykání kanálů

Z následujícího odkazu je zřejmé, co bylo již roku 2004 náplní akce Odemykání kanálů: https://www.sestka.cz/index.php?clanek=865

citujeme

"Odemykání kanálů je začátek sezony. První letošní akce se uskuteční 24. a 25. dubna 2004 od 10 do 17 hodin. Je výjimečná tím, že návštěvníci si prohlédnou větší část podzemí, než je obvykle přístupná. Uvidí i usazovací nádrže, které jsou pod pozemkem za budovou. Je-li slušné počasí, předvádíme na zahradě některé z parních strojů, obvykle historickou motorovou pilu. Největší akce muzea pro veřejnost se naopak koná každoročně v září. Jmenuje se Víkend pod parou a je to výstava parních strojů. Předvádíme v provozu nejen velkou strojovnu uvnitř budovy, ale na pozemku za čistírnou je řada exponátů včetně velkých strojů, třeba parní válec nebo parní hasičská stříkačka. Všechny uvádíme do pohybu a návštěvníci si je mohou nejen vyfotit, ale i se na nich svézt."

Jinými slovy, současné vedení akci prezentuje jako něco nevšedního, ale nenabízí mnoho více než dříve (zejména ne více tematicky zaměřeného vzhledem k čistírně, tj. co by mělo něco společného s kanalizací, čištěním vody nebo parními stroji).

Na fotografii v článku Prahy6 je též vidět jeden z exponátů, který se "podařilo" současnému vedení muzea prodat (jako ostatně mnoho dalších).


Kontakt+420 777 897 567