21.04.2011 09:39

Sejdeme se u soudu: Konečně se někdo bude zabývat rozkrádáním Ekotechnického musea a poškozováním Národní kulturní památky. Panu Věžníkovi mnohokrát děkujeme.

Dobrý den, pane Ing. Martine J. Kadrmane,
dostala se k nám od pana Janise z deníku Právo informace, že na Vašich internetových stránkách zveřejňujete nepodložené a lživé informace ohledně poškození dobrého jména Ekotechnického muzea, o.p.s. Konzultovali jsme tuto problematiku s naším právníkem, který nám doporučoval v první fázi, než přistoupíme k dalšímu právnímu postupu vůči Vaší organizaci, Vás vyzvat k odstranění této nepodložené poškozující informace, kterou šíříte, aniž byste nás předem kontaktovali a snažili se ji ověřit, zda se zakládá na pravdě i u druhé strany (s termínem odstranění nejpozději do 22.4.2011). Pokud tak neučiníte a zároveň s námi nebudete ochotni o této dezinformaci komunikovat s možností osobní schůzky, tak přejdeme k dalším právním krokům za účelem naší obrany. Věřím, že pro správné posouzení celé této problematiky je vždy důležité posoudit také druhou stranu a nepodléhat jednoznačně důvěřivosti jakémukoliv anonymnímu napadání, aniž byste si ověřili, zda se tyto informace vůbec zakládají na pravdě. Rádi si s Vámi po stažení Vašeho článku sjednáme schůzku v muzeu a přímo na místě předložíme i důkazy za naši stranu vedení a Správní rady muzea.

S pozdravem

Tomáš Věžník
ředitel muzea

 
Pane Věžníku,

učinil byste nám prosím ještě jednu laskavost? Navrhujeme, abyste s panem Brunou dobrovolně odstoupili z vedení ops Ekotechnické museum a věnovali se nějakému jinému projektu, ale již ne museu ani ničemu v obecně prospěšném či neziskovém sektoru.

Jinak je nutné, aby čistírnu převzal nějaký jiný státní či městský subjekt, Museum hl. m. Prahy, NPÚ, NTM, ČVÚT. Věříme tomu, že jste dobrý reklamní agent a dovedeme si vás představit jako koordinátora komerčních pronájmů, ale ne jako ředitele musea. Na musejnictví nemáte žádnou kvalifikaci a nerozumíte tomu. Bohužel se o musejnictví, techniku, stavebnictví ani osobně nezajímáte a to je hodně smutné. Odstupte s Brunou z vedení Ekotechnické musea a naše iniciativa společně s Asociací ASORKD (a dalšími zájemci) připraví společně s magistrátem plán na převzetí čistírny SERIOZNÍM subjektem.

Jsem rádi, že se čistírnou bude na váš vlastní popud zabývat soud.

iniciativa Zachraňme Starou čistírnu!

—————

Zpět


Kontakt+420 777 897 567