30.12.2010 16:33

Co je a co není muzeum?

Definice musea na wikipedii.cz: „Muzeum" (musaion = chrám můz, řecky mouseion) je podle definice Mezinárodní muzejní rady stálá nevýdělečná instituce ve službách společnosti a jejího rozvoje, otevřená veřejnosti, která získává, uchovává, zkoumá, zprostředkuje a vystavuje hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, vzdělání, výchovy a potěšení.

Pan Věžník se často odvolává na britskou kulturu, co by mu asi na museum, které vyplenil, řekli v Británii (viz britská Definice musea na Wikipedii) ???

A museum is an institution that houses and cares for a collection of artifacts and other objects of scientific, artistic, or historical importance and makes them available for public viewing through exhibits that may be permanent or temporary. --- Museum je instituce, která uchovává a opatruje sbírky lidských výtvorů a dalších objektů důležitých v oblasti vědy, umění, historie a tyto sbírky zpřístupňuje pro veřejnost formou stálých či příležitostných výstav.

[ Edward Porter Alexander, Mary Alexander; Alexander, Mary; Alexander, Edward Porter (2007-09). Museums in motion: an introduction to the history and functions of museums. Rowman & Littlefield, 2008 ISBN 0-7591-0509-X. ISBN 9780759105096. Retrieved 2009-10-06]

—————

Zpět


Diskusní téma: Co je a co není muzeum?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Kontakt+420 777 897 567